SundaHus Medvetna materialval

Integritet

Din integritet på denna webbplats.

Denna webbplats drivs och underhålls av SundaHus i Linköping AB (publ) (hädanefter "SundaHus" eller "vi"). SundaHus kontrollerar bearbetningen av alla personliga uppgifter som samlas in via denna webbplats.

Denna webbplats primära skäl är att vara en dynamisk källa och ett affärsverktyg så att vi kan erbjuda våra tjänster till dig på bästa möjliga sätt. Vi vill att du skall känna dig säker när du besöker vår webbplats och arbetar för att du skall bibehålla din integritet när du gör det. Följande tillhandahåller en översikt av hur vi skyddar din integritet under ditt besök, baserat på och i enlighet med tillämpliga integritetsföreskrifter.

Vilken information samlar vi in?

Information på denna webbplats samlas in på två sätt: direkt (t ex när du tillhandahåller information på olika sidor på denna webbplats) och indirekt (t ex via webbplatsens teknologi). Detta förklaras ytterligare nedan.

Vi samlar information som du frivilligt skickar till oss, t ex genom att fylla i formulär på webbplatsen, genom att registrera dig till en konferens eller genom att deltaga i en onlineundersökning eller som vi erhåller från någon som du utför uppdrag åt. Följande kategorier personuppgifter kan samlas in: namn, kontaktuppgifter och annan information som du fyller i på formulären på webbplatsen.

Ett exempel på information vi samlar in indirekt är via våra loggar för Internetaccess. När du besöker denna webbplats, samlas din Internetadress in automatiskt och sparas i våra loggar för Internetaccess. Vi samlar även in information via användningen av cookies. Cookies är små filer med information som sparar och hämtar information om ditt besök på denna webbplats, t ex hur du kom till vår webbplats, hur du navigerade på webbplatsen och vilken information som var intressant för dig. Cookies som vi använder identifierar dig endast som ett nummer. Om du tycker det är obehagligt med användningen av cookies, kom ihåg att du kan blockera cookies på din dator genom att ändra inställningarna under menyn Verktyg och Internetalternativ i din webbläsare. Men om din webbläsare inte accepterar cookies från denna webbplats, kan du inte logga in och få tillgång till eller använda webbplatsens alla funktioner.

Hur använder vi denna information?

Vi använder dina personliga uppgifter för att bibehålla denna webbplats för att t ex svara på dina frågor, bearbeta din anmälan till en konferens eller skicka information till dig om aktuella eller framtida aktiviteter på SundaHus. Om det krävs juridiskt, kommer vi att förskaffa din tillåtelse, innan vi skickar dig sådan information. Vi analyserar uppgifterna som samlas in indirekt för att fastställa vad som är effektivast med vår webbplats, för att hjälpa oss att hitta sätt att förbättra den på och eventuellt för att fastställa hur vi kan skräddarsy denna webbplats för att göra den ännu effektivare. Vi kan även använda data för andra syften, som vi beskriver för dig när vi samlar in informationen.

Kommer vi att dela detta med utomstående parter? 

Vi kommer inte att sälja individuell information och delar den endast med våra rådgivare. Det kan komma andra tillfällen när vi måste dela informationen, t ex i händelse av att vi måste tillhandahålla vår leverantör av mat med information om föredragen måltid. Men återigen, innan du skickar in information, kommer vi att meddela dig om varför vi frågar efter denna specifika information och det är helt upp till dig om du vill tillhandahålla den eller ej.

Vad händer med känsliga personuppgifter?

Vi eftersträvar i allmänhet inte att samla in känsliga personuppgifter via denna webbplats. Om vi eftersträvar att samla in sådana uppgifter kommer vi att be om din tillåtelse för våra föreslagna användningar av uppgifterna.

Vi kan även samla in vissa känsliga personuppgifter i förbigående. Genom att frivilligt tillhandahålla känsliga personuppgifter, godkänner du att vi använder uppgifterna enligt gällande lag som beskrivs i denna integritetsförklaring och information om cookies. Hänvisningarna till "känsliga personuppgifter" är de olika kategorierna av personuppgifter som identifieras av europeiska och andra dataintegritetslagar som kräver särskild behandling, inklusive i vissa fall behovet att få uttryckligt medgivande. Dessa kategorier består av personnummer, personuppgifter om personlighet och privatliv, härkomst och etniskt ursprung, nationalitet, politiska åsikter, medlemskap i politiska partier eller rörelser, religiösa, filosofiska eller andra liknande övertygelser, medlemskap i ett fackförbund eller en yrkes- eller en handelsförening, fysisk eller psykisk hälsa, genetisk kod, missbruk, sexliv, frågor om privat egendom eller brottsregister (inklusive information om misstänkta brottsaktiviteter).

Säkerhet och lagringstid 

Överföringen, förvaringen och bearbetningen av personuppgifter som samlas in via denna webbplats säkras med hjälp av aktuella, vanliga tekniska åtgärder. I allmänhet kommer SundaHus inte att spara personuppgifter som fås via denna webbplats under en period längre än nödvändigt för att nå de syften för vilka de samlades in eller så länge lagen föreskriver det.

Har du tillgång till din information? 

Enligt denna integritetsförklaring och information om cookies, har du rätt att veta om vi sparar information om dig och, om vi gör det, har du rätt att få tillgång till denna information och kräva att den skall korrigeras om den är felaktig. Du har även rätt att få dina personuppgifter borttagna eller blockerade om något av bearbetningen av dem strider med tillämplig lagstiftning om privatlivets helgd.

2009-05-27