SundaHus Medvetna materialval

Vision och Affärsidé

Vision

Att SundaHus verksamhet ska förbättra miljön genom att tillhandahålla tjänster och produkter som vägleder våra kunder att minska sin miljöbelastning.

Affärsidé

Vår affärsidé är att, som oberoende företag, sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

2013-08-25

Relaterade länkar

Mera information om hållbar utveckling: