SundaHus Medvetna materialval

Miljöpolicy

SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning. SundaHus strävar efter ständigt förbättrade miljöprestanda genom att:

  • tillhandahålla lättillgänglig information om ingående material och ämnen i produkter och om dess avfallshantering, för att förebygga spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället samt tillhandahålla smidiga verktyg för att konkretisera och styra upp miljöarbetet inom bygg- och fastighetsförvaltning.
  • tillämpa livscykeltänkande som kontinuerligt dokumenteras och följs upp.
  • skapa incitament för leverantörer att minska sin miljöbelastning genom en substitution av farliga kemikalier i byggvaror.
  • anpassa verktygen och tjänsterna mot gällande lagstiftning
  • minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet.

Fastställd 2009-05-08

2009-05-22