SundaHus Medvetna materialval

E-fakturering

För att underlätta för våra kunder och leverantörer har vi möjlighet att både skicka och ta emot e-fakturor. Vi använder Visma Autoinvoice vilket innebär att våra fakturor går via InExchange fakturaväxel.

Allmänt om vår e-fakturahantering

Leverantör: Visma Autoinvoice
VAN-operatör: InExchange
Elektronisk identifikation (orgnr): 556404-1373
Elektronisk identifikation (GLN): 7365564041375

2014-08-12

Kontaktperson

Jan Boström

Jan Boström
Teknik- och utvecklingschef
013-36 30 73
070-209 91 62

My status