SundaHus Medvetna materialval

E-fakturering

För att underlätta för våra kunder och leverantörer har vi möjlighet att både skicka och ta emot e-fakturor. Vi använder Visma EDI vilket egentligen är Strålfors fakturaväxel.

Allmänt om vår e-fakturahantering

Leverantör: Visma EDI
VAN-operatör: Strålfors
Elektronisk identifikation: 556404-1373

2012-03-14

Kontaktperson

Jan Boström

Jan Boström
Teknik- och utvecklingschef
013-36 30 73
070-209 91 62

My status