Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Polycarbonate plastic will soon get stricter assessments in SundaHus

    Since the monomer bisphenol A, which is used to manufacture polycarbonate plastic, is now classified as a phase-out substance (classified as toxic to reproduction), products with significant amounts of polycarbonate plastic are soon going to get a "C +" - assessment in SundaHus Material Data. This change is expected to occur within the next 1-3 months.

  • New criteria for PVC to be released soon

    The purpose of our new criteria is to open up the possibility for a risk perspective in SundaHus-assessments of PVC products. In the SundaHus current criteria, there are requirements on the residual monomer content for polymers built up of the phase out substances. In addition to this we plan to introduce corresponding criteria for processes associated with the manufacture of PVC.

  • Remissen för Miljöbyggnad 3.0 innehåller bra skärpningar och förtydliganden men kraven på Byggvarudeklarationer är orimliga.

    SundaHus anser att remissen innehåller en rad förbättringar, förtydliganden och skärpningar av materialkriterierna dock strider den föreslagna skrivningen om Byggvarudeklarationer mot Miljöbyggnads grundläggande principer. Om förslaget går igenom riskerar branschens mångåriga arbete med Byggvarudeklarationer att underkännas.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar